Sträckmetall

Sträckmetall

En meter blir tre
Nästan överallt runtomkring dig möter du sträckmetallprodukter. I tak och på golv. I ventilationsutrustningar, komponentskåp, handikappramper och som beröringsskydd. Sträckmetallen har många fördelar. Lätt, starkt och med varierande grad av genomsläpplighet beroendes på maskornas grovlek.

FeAl tillverkar sträckmetall av aluminium, stål och koppar. Vid tillverkning av sträckmetall utnyttjas materialet i plåtarna effektivt. En meter plåt blir tre meter sträckmetall. Resultatet är ett flexibelt material, lätt att hantera och transportera.

 

Silvervitt, lätt, starkt och hållbart

Tack vare sina goda egenskaper är aluminium användbart inom många olika områden. Överallt där lätta och hållbara komponenter är ett krav är aluminium ett bra val. Produkter i aluminium har lång livslängd. Korrosionen är mycket liten. Obehandlat, leder aluminium både värme och elektricitet. Materialet är lätt att smälta ner och i stort sett all aluminium återanvänds. Tillgången på aluminium är så gott som obegränsad. Grundämnet finns i jordskorpan. Nybildningen av metallen är många gånger större än materialutvinningen.

Anodisering

En säker och effektiv process
16 olika bad med helautomatisk styrning. En process som är helt sluten. Vår satsning på en toppmodern anodiseringsanläggning har gett oss en säker och effektiv process där påverkan på miljön är nästan obefintlig. Anläggningen höga kapacitet gör att vi håller hög och jämn kvalitet med mycket korta ledtider. Det ger dig som kund förutsättningar för en effektiv och störningssäker produktion.

Tre tusen gånger tjockare
Genom att leda elektrisk ström genom aluminium i ett syrabad, förstärks det skyddande skiktet av aluminiumoxid som metallen ursprungligen har. Trots att ytskiktet kan bli mer än tre tusen gånger tjockare vid anodiseringen, förändras inte metallens form eller storlek. Aluminiumoxiden ger metallen ett mycket starkt korrosionsskydd. Mycket viktiga egenskaper för produkter som måste klara att stå emot salt, smuts och fukt. Anodiseringen gör även att metallen inte längre blir elektriskt ledande. En egenskap som utnyttjas bland annat inom elektronikindustrin.

Feal AB

Feal News

Search Products

Follow us

Feal worldwide