Anodisering

En säker och effektiv process
16 olika bad med helautomatisk styrning. En process som är helt sluten. Vår satsning på en toppmodern anodiseringsanläggning har gett oss en säker och effektiv process där påverkan på miljön är nästan obefintlig. Anläggningen höga kapacitet gör att vi håller hög och jämn kvalitet med mycket korta ledtider. Det ger dig som kund förutsättningar för en effektiv och störningssäker produktion.

Tre tusen gånger tjockare
Genom att leda elektrisk ström genom aluminium i ett syrabad, förstärks det skyddande skikt av aluminiumoxid som metallen ursprungligen har. Trots att ytskiktet kan bli mer än tre tusen gånger tjockare vid anodiseringen, förändras inte metallens form eller storlek. Aluminiumoxiden ger metallen ett mycket starkt korrisionsskydd. Mycket viktiga egenskaper för produkter som måste klara att stå emot salt, smuts och fukt. Anodiseringen gör även att metallen inte längre blir elekriskt ledande. En egenskap som utnyttjas bland annat inom elektronikindustrin.

Feal AB

Feal News

Search Products

Follow us

Feal worldwide